Annuleringvoorwaarden Trainingen | Workshops

Trainingen en workshops kunnen alleen schriftelijk geannuleerd worden. Hiervoor hanteren wij de volgende annuleringsvoorwaarden:

..

  • Tot een maand voor aanvang van de training kan een deelnemer zonder kosten annuleren
  • Bij annulering tussen een maand en 14 dagen voor de aanvangsdatum zijn de kosten 50% van het oorspronkelijke bedrag
  • Wanneer de deelnemer binnen 14 dagen voor het begin van de training annuleert, is deelnemer/hotel het volledige deelnemers bedrag verschuldigd
  • Wanneer deelnemer niet op de eerste training dag verschijnt, merken wij dat aan als annulering
  • Bij verhindering kan het hotel, in overleg met Olland Marketing Solutions, een vervangende deelnemer afvaardigen
  • Bij verhindering tijdens de training blijft het volledige cursusgeld verschuldigd en vervallen de verzuimde uren
  • Doorschuiven volgende training is mogelijk mits:
  • er een termijn van 14 dagen voor de eerste trainingsdatum v/d training waarvoor deelnemer zich in eerste instantie had opgegeven, in acht neemt.

....

Onvoldoende aanmeldingen

..

Bij onvoldoende aanmeldingen houdt Olland Marketing Solutions zich het recht voor een training te annuleren. In dat geval informeren wij de deelnemers minimaal 10 dagen van tevoren. We gaan dan contact leggen met de deelnemers en kijken naar een nieuwe data en proberen wel voldoende deelnemers te krijgen.