Wat meet DISC?

Wat meet DISC?

..

Gedrag in drie grafieken

..

De uitslag van de DISC Persoonlijkheidsanalyse wordt weergegeven in drie grafieken. Elke grafiek geeft een ander gedragsaspect van de persoon weer: .. ..

  • Hoe iemand zichzelf ziet
  • Hoe iemand handelt onder druk en in stressvolle situaties
  • Hoe iemand zich opstelt in en aanpast aan de omgeving.

..

De grafieken kunnen van elkaar verschillen. In deze verschillen zijn verandering in gedrag en behoeftes zichtbaar en zien we of en hoe capaciteiten en talenten benut worden. 

..

       

..

De vier hoofdstijlen

..

In ieder mens zien we in meer of mindere mate de vier basisstijlen terug. Vaak hanteren we in verschillende contexten verschillende stijlen. Hoe je omgaat met en reageert op: ..

..

..     .. .. .. ..

..


..

Extra informatie over DISC

..

Wat is DISC?

..

Wat meet DISC?

..

Wat is en meet DISC 3D? 

..

Deelnemers over DISC

 

 


 

..

DISC Team Building trainingen & workshops

..

Workshop ‘Basis DISC Team Building’

..

Workshop ‘Advanced’ 3D DISC Team Building’

 

..

 

….

 

….