Skip to main content


Wat is DISC?


DISC Team Building trainingen & workshops


De DISC Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse psychologische motivatoren van menselijk gedrag meet. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart.

Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures?

DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen.

Ontwikkeling DISC

DISC is ruim 90 jaar geleden ontwikkeld door psycholoog en professor dr. William Marston aan de Harvard Medical School en is gebaseerd op zijn werk The Emotions of Normal People. Sindsdien is DISC verder ontwikkeld en uitgegroeid tot een kwalitatief zeer volwaardig en accuraat psychometrisch gedragsinstrument. DISC is inmiddels door meer dan 60 miljoen mensen wereldwijd gebruikt, waaronder door vele vooraanstaande bedrijven, maar ook overheid, zzp-ers, trainers, coaches, counselors, onderwijsinstellingen, sales professionals, en meer…

Wat meet DISC?

De uitslag van de DISC Persoonlijkheidsanalyse wordt weergegeven in drie grafieken. Elke grafiek geeft een ander gedragsaspect van de persoon weer.

Klant- en deelnemer ervaring DISC

Inmiddels hebben we 500 deelnemers blij mogen maken met de uitslagen van hun eigen persoonlijke DISC analyse. Uiteraard zijn er ook een aantal mensen geweest die er moeite mee hadden en zich niet direct herkenden in de uitslagen. Later op de dag of in de week daarna kwamen deelnemers hierop terug. Meestal was de uitslag best wel even confronterend om een of andere reden en moest men even wennen aan ‘de spiegel’. Gelukkig zien we dat 98% van de deelnemers enthousiast is tot zeer enthousiast. En dat komt vooral ook omdat mensen bij het beantwoorden van de vragen ‘dicht bij zichzelf blijven’ en omdat de DISC methodiek van hoge kwaliteit is. Al jarenlang een beproefde methode!

Validiteit & betrouwbaarheid

Het DISC instrument is op verschillende onafhankelijke universiteiten onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid. Uit deze studies blijkt dat het instrument meet waarvoor het ontworpen is (validiteit) en hoog scoort in de herkenbaarheid van de uitslag door deelnemers (betrouwbaarheids-score rond de 90%). Gebruik onderstaande links om meer informatie te krijgen over het testen en valideren van de PeopleKeys DISC rapportages: