Skip to main content


Wat is en meet DISC 3D?


DISC Team Building trainingen & workshops


Wat denken, doen en willen mensen? Wat beweegt ze?

Soms lijkt er meer te zijn dan alleen verklaringen voor gedrag en manieren van communiceren. De ene D, I, S of C is de andere niet. Er is zeker veel overlap tussen gelijksoortige DISC typen te herkennen, maar wat is nu ‘het verschil dat het verschil’ maakt? Wat DRIJFT iemand ten diepste? Wat stuurt het gedrag aan? En hoe wordt informatie die binnenkomt gefilterd in het DENKEN? Drijfveren en Denkstijlen geven hierop het antwoord.

Waar DISC inzicht geeft in iemands besluitvaardigheid (D), manier van communiceren (I), omgaan met relaties en veranderingen (S) en volgen van regels, details en procedures (C), geeft het ‘DISC 3 D’ – Denkstijlen en Drijfveren model antwoord op de vragen:

Hoe komt iemand tot oplossingen in werk en taken? En wat drijft of motiveert iemand om tot resultaten te komen?

DISC [Bovenste rij grafieken met Publieke,- Stress- en Zelfperceptie]

Geeft inzicht in wat onze manier van communiceren is en wat onze reacties zijn op situaties. Met DISC kom je te weten welke communicatie- en gedragsstijlen iemand hanteert. Hiermee ben je in staat om elkaars ‘taal’ te spreken, waardoor er vertrouwen en wederzijds begrip ontstaat.

Teamrol Denkstijlen

Geven inzicht in hoe we iets doen of hoe we een taak of probleem aanpakken. Met de Denkstijlen weet je hoe iemand het werk tegemoet treedt en welke rol hij oppakt in het team. Voegt iemand zijn eigen ideeën toe of voert iemand perfect uit wat ‘m opgedragen wordt? Ziet iemand al snel hoe je een probleem oplost of waar zaken over het hoofd worden gezien of kijkt iemand eerst naar alle kanten van de zaak voordat hij een oplossing kiest?

Drijfveren

Geven inzicht in waarom we iets wel of niet willen doen of waarom we ons wel of niet ergens prettig bij voelen. Met de Drijfveren weet je hoe iemand omgaat met verantwoordelijkheden en belangen in zijn werk, naar klanten toe of als leidinggevende. Onze Drijfveren zijn Loyaliteit, Rechtvaardigheid, Gelijkwaardigheid en Persoonlijke Vrijheid. Vier belangrijke invalshoeken waaruit we overtuigingen halen over wat voor ons ‘gewoon’ of ‘normaal’ is.

Wat kun je er mee in de praktijk?

  • Veel meer inzicht krijgen in je eigen drijfveren en denkstijlen den die van je collega's binnen je team. Maar ook inzichtelijk krijgt waarom iemand zo succesvol is in wat hij of zij doet.

  • Nog meer begrip realiseren in het team. Begrijpen hoe mensen denken, werken en uitdagingen aangaan en problemen oplossen

  • Duidelijke diepgang in teamontwikkeling naar een high performance team en productiviteit

  • Je krijgt een tool in handen waarmee je in één keer de ‘vinger op de zere plek’ kunt leggen bij het disfunctioneren van een team en wat daaraan gedaan moet worden.